Close
Skip to content

POLÍTICA DE PRIVACITAT

  1. Informació bàsica

Responsable del tractament

FUNDACIÓ ROTGER VILLALONGA

Finalitats del tractament 

Bases Jurídiques per al tractament

Atenció de sol·licituds i consultes d’usuaris

Interès legítim

Gestió de sol·licituds de visites guiades i tallers

Relació jurídica establerta

Compliment d’obligacions legals aplicables a Fundació Rotger Villalonga

Compliment d’obligacions legals

Prevenció del frau

Interès legítim

Destinataris

Entitats del Grup Ferrovial, Administracions Públiques, Terceres Entitats amb les quals es conclogui acords de col·laboració i Encarregats del Tractament, alguns dels quals poden trobar-se situats fora de la UE

Drets

Accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat de les dades, oposició a decisions individuals automatitzades i revocació del consentiment.

 

  1. Informació addicional sobre protecció de dades

La present Política de Privacitat regula el tractament de les dades recaptades per part de Fundació Rotger Villalonga (d’ara endavant, la “Societat”) a través del present Lloc web (d’ara endavant, el Lloc web). La present Política forma part integrant de l’Avís Legal i les Condicions d’Ús.


L’Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, complets i actualitzats, sent responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se a conseqüència de l’incompliment de tal obligació. Quan l’usuari faciliti dades de caràcter personal relatius a tercers, garanteix que ha informat a aquests del contingut de la present Política de Privacitat i que ha obtingut el seu previ consentiment per a facilitar-nos les seves dades personals.


Respecte de les dades personals sol·licitades a través dels formularis habilitats, serà necessari que la Usuària aportació, almenys, aquells marcats amb un asterisc o d’una altra manera determinats com a obligatoris o necessaris en el formulari o canal de recollida de dades de què es tracti, ja que, si no se subministressin aquestes dades considerades necessàries, la Societat no podrà acceptar i gestionar la seva sol·licitud.


La Societat podrà modificar aquesta Política de Privacitat quan sigui necessari. En cas que es modifiqui la Política de Privacitat li ho comunicarem a través de la nostra pàgina web o a través de qualsevol altre mitjà de comunicació, amb la finalitat d’assegurar-nos que estigui informat dels nous termes de privacitat aplicables a l’activitat de la Societat. Si continua fent ús del Lloc web després que li hàgim informat dels canvis introduïts en la nostra Política de Privacitat significarà que està d’acord amb els nous termes, excepte en relació amb possibles finalitats de tractament de dades en les quals es requereixi el seu consentiment.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari?

Identitat: Fundació Rotger Villalonga

Adreça postal: LG Cala Murta (Formentor) 07470 Pollença. Illes Balears, Espanya.

Telèfon: 971 533 712

Correu electrònic: info@fundacionrotgervillalonga.com

Quin és l’origen de les dades personals que tractem?

Les dades personals que tractem són els que l’Usuari ens ha proporcionat directament a través de les seves interaccions i formularis habilitats en el Lloc web.

Quines dades personals tractem?

Les dades personals tractats per la Societat són els facilitats a través dels formularis posats a disposició per la Societat, així com els proporcionats mitjançant la interacció de l’Usuari amb el Lloc web.


En particular, la Societat pot tractar les següents

– Dades identificatives: nom i cognoms, DNI, IP de l’usuari.

– Dades de contacte: correu electrònic, número de telèfon.

– Dades professionals: empresa i/o sector de l’usuari.

– Dades de preferències: tipus de consulta, qualsevol altra informació proporcionada per l’usuari en els formularis habilitats.

– Dades de navegació: domini i host des del qual s’accedeix a Internet, adreça d’Internet del lloc web des del qual s’accedeix a la Web (per exemple, a través d’un link), data i hora en les quals s’accedeix a la Web i temps que es passa en ella, adreça IP (protocol d’Internet), sistema operatiu del seu dispositiu i programari del seu navegador.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals i quina és la legitimació per a això?

Les dades personals que l’Usuari ens proporcioni podran ser tractats per la Societat per a qualsevol de les finalitats que es detallen a continuació, en funció de la mena de dades que ens proporcioni i de les interaccions que l’Usuari realitzi a través del Lloc web (nom, adreça de correu electrònic, telèfon mòbil i atenció sol·licitada) seran tractats per la Societat amb la finalitat de registrar des del Lloc web als usuaris, administrar la base de dades d’usuaris i respondre i gestionar sol·licituds i consultes.

En major detall, la Societat podrà tractar les seves dades amb les següents finalitats:

  1. Atenció de sol·licituds i consultes d’usuaris:

– Finalitat: Gestionar i atendre les sol·licituds i consultes realitzades pels usuaris.

– Dades tractades per a aquesta finalitat: Dades identificatives, dades de contacte, dades de preferències.

– Base de legitimació: La base que legitima el tractament és l’interès legítim de la Societat a atendre les sol·licituds rebudes.

  1. Gestió de sol·licituds de visites guiades i tallers:

– Finalitat: Gestionar i atendre les sol·licituds de visites guiades i tallers realitzades pels usuaris.

– Dades tractades per a aquesta finalitat: Dades identificatives, dades de contacte, dades de preferències.

– Base de legitimació: Aquesta finalitat està basada en la relació jurídica establerta.

 

  1. Compliment d’obligacions legals pròpies de la Societat en relació amb la Web:

– Finalitat: Compliment d’obligacions legals de la Societat en relació amb la Web, sempre que calgui per a això el tractament de dades dels Usuaris.

– Dades tractades per a aquesta finalitat: Dades de navegació, dades identificatives, dades de contacte.

– Base de legitimació: Aquest tractament es basa en el compliment d’obligacions legals per part de la Societat.

  1. Prevenció del frau:

– Finalitat: Gestió i desenvolupament d’activitats de prevenció i control del frau.

– Dades tractades per a aquesta finalitat: Dades identificatives, dades de contacte, dades de navegació.

– Base de legitimació: La base legitimadora d’aquesta finalitat és l’interès legítim de la Societat consistent a no ser víctima de frau.

 

A qui es comunicaran les seves dades?

La Societat l’informa que les seves dades poden compartir-se amb les següents entitats:

– Administracions Públiques per al compliment d’obligacions legals de la Societat o per a atendre les sol·licituds rebudes dels usuaris, en cas que sigui necessari.

– Terceres entitats amb les quals la Societat conclogui acords de col·laboració.

Igualment, la Societat informa els usuaris que les dades personals podran ser comunicats a proveïdors de serveis de la Societat que actuïn com a encarregats del tractament de dades, alguns dels quals podran estar situats fora de l’Espai Econòmic Europeu en països que no compten amb un nivell equivalent a l’europeu en relació amb les garanties en matèria de protecció de dades.


En cas que la Societat dugui a terme tals comunicacions de dades garanteix que, amb caràcter previ, ha habilitat els mitjans oportuns per a garantir l’aplicació de garanties jurídiques adequades en relació amb tals comunicacions de dades.


Les garanties jurídiques adequades a aplicar per la Societat podran consistir en la formalització amb el destinatari de les dades de Clàusules Contractuals Tipus aprovades per la Comissió Europea per a legitimar la transferència internacional de dades a tercers països o qualsevol altre instrument jurídic vàlid que permeti garantir un nivell adequat de protecció equivalent al del EEE.


Si l’Usuari desitja obtenir més informació sobre les transferències de dades realitzades per la Societat i les garanties jurídiques que les emparen, pot contactar amb nosaltres a través dels canals de contacte indicats en la present Política de Privacitat.

Per quant temps conservem les seves dades?

En relació amb la resta de les finalitats de tractament i cessió de dades descrites en la present Política de Privacitat, es conservaran mentre es mantingui vigent la relació jurídica establerta entre la Societat i l’Usuari i durant el termini necessari per al compliment de les obligacions legals de la Societat.


En relació amb la resta de les finalitats de tractament, les dades seran conservades sempre que la Societat compti amb legitimitat per a això i en tant l’Usuari no sol·liciti la supressió de les dades.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

L’Usuari té dret a accedir a les seves dades personals i a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits, així com el dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades.


En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. L’Usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades, sobre la base de motius relacionats amb la seva situació particular, i en aquest cas deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
Li recordem així mateix que com a Usuari pot oposar-se en qualsevol moment al tractament de les seves dades amb finalitats promocionals, publicitàries o de prospecció comercial.


Així mateix, els interessats tenen dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, en aquells casos en els quals fos necessari per al tractament, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.


Per a exercitar els drets en matèria de protecció de dades, o revocar els consentiments prestats, l’Usuari pot dirigir-se per escrit a Fundació Rotger Villalonga, LG Cala Murta (formentor) 07460 Pollença, Illes Balears, Espanya, o a l’adreça de correu electrònic info@fundacionrotgervillalonga.com indicant com a referència “Protecció de Dades”.


La Societat informa l’Usuari que per a fer efectiu el dret exercitat podria ser necessari que l’Usuari aporti documentació addicional per a acreditar la seva identitat (per exemple, una còpia del seu document nacional d’identitat o passaport).


L’Usuari podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es), especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.

© Fundació Rotger Villalonga