Close
Skip to content

BENVINGUTS

Fundació Rotger Villalonga

PRESENTACIÓ:

La Fundació Rotger Villalonga és una entitat cultural privada sense ànim de lucre que fou creada per D. Ignasi Rotger Villalonga a l’any 1979. És una Fundació legalment constituïda, inscrita al Registre de Fundacions de la Comunitat autònoma de les Illes Balears i adscrita al Protectorat de Fundació de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern Balear.

IMG_DUOTONO_2

La Fundació Rotger Villalonga va ser creada per D. Ignasi Rotger i Villalonga l’any 1979. La seva seu social es troba a la finca de Cala Murta de Formentor – Municipi de Pollença, Mallorca.

La Fundació té per objecte prioritari, estudiar i difondre el coneixement de la memòria i obra de Miquel Costa i Llobera i promoure activitats culturals relacionades amb la seva persona i obra.

Podrà acollir i afavorir altres activitats culturals, socials, esportives, mediambientals i d’hostalatge en general, sempre que no s’oposin a les finalitats fundacionals.

La Fundació Rotger Villalonga va ser creada per D. Ignasi Rotger i Villalonga l’any 1979. La seva seu social es troba a la finca de Cala Murta de Formentor – Municipi de Pollença, Mallorca.

La Fundació té per objecte prioritari, estudiar i difondre el coneixement de la memòria i obra de Miquel Costa i Llobera i promoure activitats culturals relacionades amb la seva persona i obra.

Podrà acollir i afavorir altres activitats culturals, socials, esportives, mediambientals i d’hostalatge en general, sempre que no s’oposin a les finalitats fundacionals.

Nova sala FRV

La Sala Principal és un espai polivalent amb capacitat d’un màxim de 80 persones, que pot canviar segons les necessitats de les activitats propostes que organitza la Fundació o altres entitats autoritzades; ja siguin conferències, seminaris, projeccions, realització de cursos, activitats escolars o grups de treball.

Nova sala FRV

La Sala Principal és un espai polivalent amb capacitat d’un màxim de 80 persones, que pot canviar segons les necessitats de les activitats propostes que organitza la Fundació o altres entitats autoritzades; ja siguin conferències, seminaris, projeccions, realització de cursos, activitats escolars o grups de treball.

Qui som?

El Consell de Patronat de la Fundació Rotger Villalonga està format per:

President: Pere Antoni Borras Rotger.
Vice-president:José Francisco de Villalonga Morell.
Director Executiu: Miquel March Cerdà.
Secretari: Rafel Ballester Riutort.
Vice-secretària: Antònia Plomer Martorell.
Vocal Vitalici: Bernat Rotger Cerdà.

Vocals Permanents: Batle de l’Ajuntament de Pollença, Rector de les parròquies de Pollença i Port de Pollença.
Vocals Ordinaris: José Félix Ferrer Rotger, Fernando Fortuny Salas, Roman Pinya Homs, Margarida Cerdà Cabanellas, Margarida Maria March Vanrell, Margalida Tous Binimelis
Gerent:
Joan Josep Comas Segui

© Fundació Rotger Villalonga